Škodí mi nadváha?

Nejste si jisti, kolik byste měli vážit k vaší výšce?

Nadváha a obezita se klasifikuje podle hodnoty BMI.

Se stoupající hodnotou BMI stoupá i zdravotní riziko!

Do jaké kategorie patříte Vy?

Z hlediska zdravotního rizika je rozhodující nejen množství tuku v těle, ale především jeho rozložení. U žen bývá tuk nahromaděn v oblasti stehen a hýždí, proto tvar jejich těla připomíná hrušku. Tento typ obezity je tedy nazýván hruškovitým (gynoidním). U obézních mužů bývá tuk nahromaděn zejména v oblasti hrudníku a břicha. Tvar těla připomíná jablko, hovoříme tedy o obezitě typu jablka (androidní obezita). Jablkovitý tvar těla signalizuje vyšší riziko mozkových příhod, srdečních chorob, vysokého krevního tlaku a cukrovky.

Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem. Body Mass Index udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI provede lékař, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů a typ postavy